Membri

Linția Vasile, cetăţean român, născut la data de 02.01.1941, în Moșnita Veche, jud. Timiş – Președinte al Cosiliului Director

Marius-Florin Matei, cetăţean român, născut la data de 01.05.1984, în Timișoara, jud. Timiș – Secretar al Consiliului Director

Asociația Scriitorilor in Grai Bănățan, persoană juridică făra scop patrimonial, cu sediul in Făget, Calea Lugojului, nr. 26, reprezentată prin d-nul Căliman Ionel – Vice-Președinte al Consiliului Director

Asociaţia Arheo Vest, persoană juridică româna fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, reprezentată prin d-na Vlad Lorena – Vice-Președinte al Consiliului Director

Fundația ARS Banatica, persoană juridica româna fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara