Alcătuirea Dicționarului Vorbirii Bănățene

Proiectul de realizare a unui dicționar al vorbirii bănățene a fost pornit de la faptul că poezia în grai bănățan este cunoscută de cel puțin 120 de ani și astfel după atâția ani nu există un dicționar unic al acestui grai, acest lucru datorându-se și faptului că există multe diferențe de exprimare de la sat la sat.

Prima parte a acestui dicționar va cuprinde comasarea mai multor glosare timișene de termeni dialectali, având în vedere că prima zonă studiată este cea a Timișului.

Prin intermediul acestui proiect dorim să venim în întâmpinarea tinerei generații și să sensibilizăm opinia publică în ceea ce privește păstrarea și conservarea graiului specific fiecărei zone a României, cât și tot ceea ce înseamnă conservarea patrimoniului imaterial.

Vezi documentele (PDF):